راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران مهرآباد به سبزوار
یکشنبه 11 اسفند 148,000
دوشنبه 12 اسفند 204,000
سه شنبه 13 اسفند 361,000
پنجشنبه 15 اسفند 217,000
جمعه 16 اسفند 322,000
یکشنبه 18 اسفند 171,000
دوشنبه 19 اسفند 322,000
سه شنبه 20 اسفند 361,000
پنجشنبه 22 اسفند 171,000
جمعه 23 اسفند 361,000
یکشنبه 25 اسفند 217,000
دوشنبه 26 اسفند 518,000
سه شنبه 27 اسفند 518,000
پنجشنبه 29 اسفند 240,000
یکشنبه 3 فروردین 148,000
دوشنبه 4 فروردین 439,000
پنجشنبه 7 فروردین 171,000
جمعه 8 فروردین 439,000